thumbnail_hic-svart-beige

Koppning är en mångtusenårig behandlingsmetod där man skapar ett vakuum och undertryck. Det används för att lyfta upp hud och bindväv så den blir elastisk.

Koppning av bindväven ger en kraftfull cirkulationsökning av både blod, lymfa och utrensning av slaggprodukter. Koppning kan ske lokalt för vissa punkter eller utföras som massage då kopporna dras över huden.

Succesivt ökar cirkulationen i området och både syre och näring når ut lättare till kroppens celler. När lymfflödet ökar så minskar vätskeansamlingen i området. Detta i sin tur förbättrar kroppens förmåga att ta hand om t.ex. slaggprodukter, bakterier och virus. Dessutom minskar smärtor och spänningar i muskulaturen, samt en mjukare och slätare hud.